ESB Dossier: Draagvlak onder druk

ESB Dossier: Draagvlak onder druk

Please note: this dossier is only available in Dutch.

Afgelopen jaar was het vijftig jaar geleden dat Jan Tinbergen de prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie ter nagedachtenis aan Alfred Nobel ontving (vaak de Nobelprijs genoemd). Tijdens het Tinbergenjaar is er veel aandacht geweest voor wat Tinbergen heeft nagelaten. Naast zijn wetenschappelijke werk heeft hij ook veel invloed gehad op de vorming van de Nederlandse naoorlogse instituties. Hij hielp de kaders te scheppen waarbinnen het Nederlandse beleidsdebat zich nog altijd beweegt.

Maar hoe relevant zijn die kaders nu, en blijven ze van belang in de toekomst? Vormen nepnieuws, twijfel aan experts en afbrokkelend draagvlak een serieuze bedreiging voor de rationele manier waarop sociaal-economische beslissingen in Nederland genomen worden? Dat zijn de centrale vragen in dit ESB-dossier.

Het dossier borduurt voort op de Tinbergen-conferentie bij de Sociaal-Economische Raad van 15 oktober 2019 en is mogelijk gemaakt met financiƫle steun van het Instituut Gak en de partners van het Tinbergenjaar, te weten de Erasmus School of Economics, het International Institute of Social Studies, de Sociaal-Economische Raad, het Tinbergen Institute, het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De bijdragen aan dit dossier zijn geschreven voordat de coronacrisis uitbrak en zijn niet geactualiseerd vanwege de snelle ontwikkeling van de crisis. De artikel zijn veelal zo geschreven zijn dat de lezer eenvoudig zelf de gepresenteerde inzichten op de huidige situatie kan betrekken.

Het dossier is hier te lezen en hier te downloaden.