De invloed van Jan Tinbergen op economisch beleid in Nederland (Artikel)

De invloed van Jan Tinbergen op economisch beleid in Nederland (Artikel)

Een Engelstalig artikel van Henk Don (ACM) in De Economist over de invloed van Jan Tinbergen op economisch beleid in Nederland:

Vanaf mid-jaren twintig tot begin jaren zestig was Jan Tinbergen actief betrokken bij discussies over het Nederlandse economische beleid. Hij was de eerste directeur van het Centraal Planbureau, van 1945 tot 1955. Het kostte nogal wat tijd en moeite om een ​​effectieve rol voor dit Bureau te vinden ten opzichte van de politieke besluitvormers in de REA, een subgroep van de Raad van ministers. Mede daardoor is de directe invloed van Tinbergen op het Nederlandse (macro) economische beleid tot 1950 nog vrij beperkt. In dat jaar zijn twee nieuwe adviesorganen ingesteld, de SER en het Centraal Economisch Comité. Tinbergen was een invloedrijk lid van beide, wat zijn impact op het economisch beleid effectief verhoogde. Begin jaren vijftig speelde hij een belangrijke rol bij het vormgeven van de Nederlandse consensuseconomie. Bovendien was zijn indirecte invloed aanzienlijk, omdat de methoden en hulpmiddelen die hij ontwikkelde wijdverspreide acceptatie kregen in Nederland en in veel andere landen.