Project

TinbergenToday.nl blikt terug en kijkt vooruit

Terugblik
50 jaar na de toekenning van de eerste Nobelprijs in de economie vieren we de bijdragen aan wetenschap en maatschappij van Jan Tinbergen. Met deze viering schrijven we geschiedenis – letterlijk – en vertellen we over de betekenis van de economische wetenschap voor de maatschappij.

Zowel zijn bijdragen, manier van opereren en diversiteit van werk maken dat een Tinbergenjaar hiervoor heel geschikt is. Jan Tinbergen verrichtte fundamenteel en baanbrekend academisch onderzoek en wist dat onderzoek altijd in dienst te stellen van de maatschappelijke uitdagingen van zijn tijd. Aan het oplossen van die maatschappelijke uitdagingen werkte hij zelf actief mee, door bestuurlijke taken op zich te nemen en te adviseren. Hij deed dat op een ongekend breed scala aan terreinen van nationale rekeningen tot scholing en van macro-economische modelbouw tot ontwikkelingseconomie en verduurzaming.

De terugblik is relevant voor economen zelf. Zij werken in zijn traditie en voor hen kan Jan Tinbergen als voorbeeld dienen. Het is ook relevant voor hen die de wereld trachten te duiden door de lens van de sociaal-economische geschiedenis.

Analyses en het sluiten van compromissen nu
We bespreken de sociaal-economische besturing van Nederland. Het huidige model, inclusief de beleidsvoorbereiding, draagt in belangrijke mate de stempel van Tinbergen. Niet alleen waar het gaat over een strikte scheiding tussen doelen en instrumenten, maar vooral ook als het gaat om instituties als het CBS, de planbureaus en de SER, de manier waarop via deze instanties feiten en academische analyse samen met gerationaliseerde belangen hun plek weten te vinden in de Nederlandse maatschappelijke besluitvorming.

De maatschappij is echter veranderd. Jan Tinbergen leefde in een wereld waarin feiten en analyses aan experts voorbehouden waren en waarin voormannen namens een vaste achterban compromissen sloten. Feiten en analyses, echt of nep, zijn nu gedemocratiseerd en mensen identificeren zich in mindere mate  met een zuil, vakbeweging of brancheorganisatie, maar nemen eigen beslissingen.

Tegelijkertijd blijven een gemeenschappelijke feitenbasis en een gedeeld analysekader onverminderd nodig om compromissen te sluiten en de samenleving te laten functioneren. De vraag is daarom: hoe zorgen we ervoor dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn?

Deze vooruitblik is relevant voor iedereen die begaan is met de manier waarop Nederland bestuurd wordt. De activiteiten vereisen hier nadrukkelijk een interdisciplinaire aanpak en frisse nieuwe ideeën.

Vooruitkijken in de wereld
Veel van Tinbergen’s gedachtegoed is ook vandaag de dag nog relevant. Duurzaamheid, een eerlijke inkomensverdeling en economische ontwikkeling van armere landen staan ook nu nog hoog op de agenda. Het Tinbergenjaar is een mooie gelegenheid om het over deze uitdagingen te hebben.

Initiatiefnemers

De praktische uitvoering van het project wordt gedaan door Economisch Statistische Berichten (ESB), zie www.esb.nu.

Partners
De partners van Tinbergen Today dragen bij door diverse activiteiten te organiseren.

INITIATIEFNEMERS