Seminar ‘Normatieve’ Tinbergen (5 september 2019)

Seminar ‘Normatieve’ Tinbergen (5 september 2019)

Met Rick van der Ploeg (Oxford University), Jan Pronk (ISS) en Laura van Geest (CPB).

De directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op 5 september 2019 een seminar voor beslissers, strategen en beleidsmakers over de ‘normatieve’ Tinbergen. Naast zijn verdiensten voor de econometrie en de institutionele vormgeving van het Nederlandse sociaaleconomische beleid, staat Tinbergen ook bekend als ‘normatief’ econoom, die een stevig beleidsadvies niet schuwde en daarbij ook eigen overtuigingen inzette. Centraal bij het seminar staat de relevantie van verschillende normen en vuistregels die met Tinbergen worden geassocieerd:

  • de norm voor de inkomensverdeling, die stelt dat het hoogste inkomen in een bedrijf niet groter dan vijf maal het laagste inkomen mag zijn;
  • de norm voor ontwikkelingssamenwerking, die stelt dat overheden van ontwikkelde landen minstens 0,7 procent van het nationaal inkomen dienen uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking;
  • de Tinbergenregel, die stelt dat er in het beleid minstens evenzoveel instrumenten als doelen moeten zijn.

De sprekers zijn Rick van der Ploeg (Oxford University), Jan Pronk (ISS) en Laura van Geest (CPB). Zij zullen elk op één van de normen reflecteren en dit verbinden aan de relevantie van deze normen voor het beleid vandaag de dag. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie met de sprekers tijdens de afsluitende panelsessie.

Datum: 5 september 2019

Tijd: 14:30 – 17:10, met aansluitend een borrel 

Locatie: Veegenszaal op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

Aanmelden kan via Irene Kees-Schilder, i.g.kees@minezk.nl

We hopen u te zien op 5 september!