SER & ESB conferentie: draagvlak in een gefragmenteerde samenleving (Report)

SER & ESB conferentie: draagvlak in een gefragmenteerde samenleving (Report)

Please note, the report is only available in Dutch.

In hoeverre bedreigen nepnieuws, twijfel aan experts en afbrokkelend draagvlak de rationele manier waarop sociaal-economische beslissingen in Nederland genomen worden? Deze vraag stond centraal op de Tinbergen-conferentie van 15 oktober bij de Sociaal-Economische Raad en wordt verder uitgediept in het dossier dat ESB in februari zal publiceren.

In dit essay vatten Jasper Lukkezen en Leonie Ernst de kern van de discussie omtrent rationalisatie van beleid, waar Tinbergen zo voor pleitte. Ze doen hierbij een oproep tot bijdragen voor het ESB-dossier over dit onderwerp dat in april zal verschijnen.

De Tinbergen-conferentie is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van instituut Gak.